کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا   خطرات استفاده کلر در استخرهای شنا برای سلامتی افراد   استفاده از کلر برای ضدعفونی استخرهای شنا به عنوان یکی از خطرات سلامتی شناخته شده است. تحقیقات جدید پیشنهاد می کند ...