دستگاه اکسیژن ساز پزشکی

تعریف دستگاه اکسیژن ساز پزشکی یا طبی :

 

اکسیژن ساز پزشکی یا طبی نوعی دستگاه پزشکی است که برای رساندن اکسیژن به افرادی که دارای اختلالات تنفسی هستند استفاده می شود.

افرادی که غلظت اکسیژن در خون آنها کمتر از حد نرمال است غالبا به یک دستگاه اکسیژن ساز برای جایگزینی اکسیژن نیاز دارند.

به طور کلی ، شما نمی توانید دستگاه اکسیژن ساز را بدون نسخه خریداری کنید. پزشک باید پس از ارزیابی پزشکی آن را تجویز کند ، پزشکان همچنین به بیماران نحوه استفاده درست از دستگاه اکسیژن ساز را حین سفر و در خانه آموزش خواهند داد.

اکسیژن سازها هوای اطراف را فیلتر می کنند ،به غلظت موردنیاز متراکم و سپس اکسیژن خالص پزشکی را با دوز پالس به سیستم تحویل یا سیستم جریان مداوم به بیمار می رسانند.

همچنین مجهز به فیلترهای ویژه و صفحات غربال هستند که کمک می کند نیتروژن را از هوا خارج کنید تا اکسیژن کاملا خالص به بیمار برسد.

دستگاه اکسیژن ساز همچنین با رابط کاربری الکترونیکی ارائه می شوند تا سطح غلظت اکسیژن و تنظیمات تحویل میزان شود.

سپس اکسیژن را از طریق کانول بینی یا ماسک مخصوص استنشاق می کنید. شما به طور کلی میزان خروجی غلظت اکسیژن را با LPM (لیتر در دقیقه) اندازه گیری می کنید.

پزشک شما تعیین می کند چه سطح اکسیژنی نیاز دارید که ممکن است در هنگام استراحت ، خواب و ورزش متفاوت باشد.

اطلاعات بیشتر