دستگاه ازن ژنراتور نیمه صنعتی

دستگاه ازن ژنراتور نیمه صنعتی  

 

دستگاه ازن ژنراتور نیمه صنعتی  

 

دستگاه های ازن ژنراتور نیمه صنعتی دائم کار یا دستگاه ازن ساز نیمه صنعتی در ابعاد کوچکتر و گرماژ کمتر ازن متناسب با فضا و محیط در اتاق دود تخم مرغ مرغداری ها ، کشاورزی ، خشکبار و غلات ، آب آشامیدنی و معدنی ، شستشو سبزیجات ، گلخانه ها ، داروسازی و بسیاری از صنایع قابل استفاده هستند.

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر