دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار

 

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار در ابعاد بزرگ تر با خروجی غلظت بالاتر ازن در دامداری ها و کشتارگاه ها ، کارخانجات لبنی و مواد غذایی ، آب آشامیدنی و معدنی ،کارخانه های آرد و کاغذ سازی ، نساجی ، آبزی پروری ، کارخانجات بسته بندی ، تصفیه فاضلاب های صنعتی و شهری و بسیاری از صنایع قابل استفاده هستند.

 

 

 

اطلاعات بیشتر