پروژه کارخانه آرد سازی آرد باختر | آرکا صنعت آریو

پروژه کارخانه آرد سازی آرد باختر

کارخانه آرد سازی آرد باختر

شرح پروژه:

ساخت و تجهیز پکیج دستگاه ازن ساز و اکسیژن ساز صنعتی

واحد بکارگیری: مخازن آب نم زنی

هدف از اجرای پروژه: حذف بارمیکروبی و سفید سازی آرد

محل اجرای پروژه: کرمانشاه 

 

 

ArabicEnglishPersian