راه اندازی و تجهیز سیستم ازن ژنراتور در سردخانه سیب سرخ مهاباد | شرکت آرکا صنعت آریو

راه اندازی و تجهیز سیستم ازن ژنراتور در سردخانه سیب سرخ مهاباد

راه اندازی و تجهیز سیستم ازن ژنراتور در سردخانه سیب سرخ مهاباد

slide-264c7de
slide-adb5362
slide-70a0c1a
slide-d2e768a

با تشکر از مدیریت محترم سردخانه ی سیب سرخ مهاباد که یکی از مشتریان فعال و خوب ما می باشند.

ArabicEnglishPersian