کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب

کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب

کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب ازن در تصفیه و ضدعفونی فاضلاب   ازن به طور موثر در فرآیند آب مملو از باقیمانده های صنعتی غلیظ مورد استفاده قرار می گیرد. آفت کش ها ، مواد آلی ، BOD  و COD همه از طریق اکسیداسیون ازن در ضدعفونی فاضلاب ...
تاثیر ازن بر پاتوژن ها

تاثیر ازن بر پاتوژن ها

تاثیر ازن بر پاتوژن ها تاثیر ازن بر پاتوژن ها   تاثیر ازن بر ویروس ، باکتری و قارچ   ازن بر پاتوژن ها - باکتری ها از نظر میکروسکوپی موجوداتی کوچک و تک سلولی هستند که ساختار اولیه دارند. (تاثیر ازن بر ویروس ، باکتری و قارچ) بدنه باکتری ...
کاربرد ازن در غلات

کاربرد ازن در غلات

کاربرد ازن در غلات کاربرد ازن در غلات   ازن در غلات - کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در غلات به عنوان یک روش کنترل شده برای ساختار غلات ذخیره شده استفاده از دستگاه ازن یکی از روش های کنترل شده در ذخیره غلات می باشد. حشرات یک مشکل اساسی در ...
کاربرد ازن در صنعت لبنیات

کاربرد ازن در صنعت لبنیات

کاربرد ازن در صنعت لبنیات کاربرد ازن در صنعت لبنیات   کاربرد ازن در صنعت لبنیات - درمان ازن در فرآیند موادغذایی یک تکنولوژی مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست است. کاربرد ازن در صنعت لبنیات کاربرد ازن در صنعت لبنیات زن ژنراتور در لبنیات به طور موفق در حذف باقیمانده شیر ...
کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد ازن در خشکبار کاربرد ازن در خشکبار کاربرد گاز و آب ازن دار در خشکبار   در این مقاله به بررسی اعمال ازن به صورت آبی و گازی در کنترل بار میکروبی و از بین بردن قارچ ها و آفات حشرات در انواع خشکبار ، خرما ، میوه های ...
کاربرد ازن در آبزی پروری و محصولات دریایی

کاربرد ازن در آبزی پروری و محصولات دریایی

کاربرد ازن در آبزی پروری و محصولات دریایی کاربرد ازن در آبزی پروری و محصولات دریایی ازن یک تکنولوژی پدید آمده در صنعت غذاهای دریایی - کاربرد ازن در آبزی پروری   مقدمه - ازن در آبزی پروری   در این مقاله با کاربرد ازن در آبزی پروری و محصولات ...
ازن چیست و چه کاربردی دارد

ازن چیست و چه کاربردی دارد

ازن چیست و چه کاربردی دارد ازن چیست و چه کاربردی دارد ازن چیست ؟   ازن چیست : ازن شکلی از اکسیژن است که در هر مولکول خود سه اتم دارد. ازن یک گاز بی رنگ با بویی مشابه کلرین ، قابل حل شدن در آب سرد و مواد ...