کاربرد ازن در غلات | مزایای ازن در غلات | استفاده از ازون در غلات | ازن در غلات |

کاربرد ازن در غلات

کاربرد ازن در غلات

کاربرد ازن در غلات

کاربرد ازن در غلات

 

ازن در غلات – کاربرد دستگاه ازن ژنراتور در غلات به عنوان یک روش کنترل شده برای ساختار غلات ذخیره شده

استفاده از دستگاه ازن یکی از روش های کنترل شده در ذخیره غلات می باشد.

حشرات یک مشکل اساسی در اکوسیستم غلات ذخیره شده هستند که برخی از این آفات (حشرات ) از مزارع به فروشگاه ها منتقل می شود. آفات داخلی و همچنین خارجی برای دانه ها بسیار مضرهستند ، تنها راه دفع این آفات از دانه های غذایی بدون باقی ماندن سموم حاصل از دفع آفات ، بخور است.

از دست دادن مقاومت بخورها در توسعه استراتژی های کنترل ، برابر مواد بخور باقی مانده و روند مصرف کنندگان برای دور شدن از مواد شیمیایی باقی مانده اضافی را ضروری می کند.

 

استفاده از بخور ازن در غلات

 

استفاده از بخور ازن در غلات برای دانه های دارای دوفاز مشخص است. مرحله اول تخریب سریع ازن و حرکت آهسته دانه ها می باشد.

مرحله دوم ازن به طور آزاد با تخریب کمتر در دانه جریان می یابد و در محل هایی که مسئول اشباع کردن و تخریب مولکول ها توسط ازن هستند قرار می گیرد.

میزان اشباع به سرعت جریان ازن / هوا بستگی دارد. در این مقاله به کاربرد ازن در ساختار غلات ذخیره شده می پردازیم.

غلظت ازن 50ppm  به مدت سه روز منجر به مرگ و میر 92 – 100 درصد سوسک قرمز بالغ آرد ، تریبلیوم کاستانئوم ، خارپشت بالغ ذرت ، سیتافیلوس ، لارو پروانه ای و پلادیا اینترپانستلا شد.

جنبه جذاب ازن این است که به سرعت ( بین 20 تا 50 دقیقه )  به اکسیژن مولکولی تجزیه می شود بدون اینکه باقی مانده ای باقی بماند و به عنوان یک فناوری موثر برای محافظت از دانه ها بدون تاثیر بر کیفیت نهایی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد ازن در سیلوها

 

درمان ازن به طور کلی در سیلوها یا لوله های غلات انجام می گیرد. پیش از استفاده از ازن ، لازم است که توضیحاتی در رابطه با حرکات ازن از طریق انواع مختلف دانه برای بهینه سازی ازن ژنراتورهایی که در مقیاس بزرگتر و در سیلوهای تجاری غلات استفاده می شوند بیان کنیم.

ازن به آهستگی از طریق دانه ها حرکت می کند زیرا گاز با ترکیبات شیمیایی موجود در لایه خارجی دانه (پوسته دانه) واکنش می دهد.

انتشار ازن در دانه به خصوصیات دانه بستگی دارد. حرکت ازن در داخل یک سیلو یا ستون پر از دانه می تواند به سه طریق باشد.

یعنی حرکت در جهت عرضیz˛x)) یا حرکت در جهت عمودی (y) تحت تاثیر سرعت گاز ازن و جذب ازن توسط سطح دانه و واکنش های احتمالی منجر به تخریب ازن باشد.

جذب ازن و نفوذ پس از آن در دانه به عوامل ذاتی و خارجی از جمله ویژگی های سطح دانه وجود حشرات ، آلودگی میکروبی و میزان رطوبت و غیره بستگی دارد.

حرکت ازن از طریق لایه دانه بوسیله طبیعت بسیار واکنش پذیر ازن محدود می شود. تحقیقات انجام شده توسط کلز وهمکارانش حرکت ازن را در دو مرحله برای ذرت توصیف می کند. مرحله اول تماس ازن با دانه ها است که طی آن غلظت ازن زمانیکه در جهت دانه ها به دلیل تعامل با مواد آلی یا در مجاورت سطح دانه ازطریق واکنش اکسیداسیون کاهش می یابد.

حرکت ازن در مرحله اول به دلیل نیاز مواد عالی محدود شده است. مرحله دوم مربوط به حرکات آزادانه ازن از طریق لایه های دانه است.

جذب ویژگی های دانه و وجود مواد آلی ، دما ، سرعت جریان گاز ، مدت زمان قرار گرفتن در معرض ازن در لایه دانه به غلظت گاز ازن و دیگر عواملی مثل حشرات و وضعیت سطح میکروبی دانه بستگی دارد.

وجود رطوبت همچنین نقش مهمی در واکنش ازن با دانه دارد زیرا آب ازن را حل می کند و تماس بین گاز و دانه را افزایش می دهد.

 

تاثیر ازن در درمان آفات ذخیره شده

 

غلات غالبا برای دوره های حداکثر 36 ماهه در دمای محیط در سیلوهای حجیم ذخیره می شوند و اغلب برای جلوگیری از هجوم ازن به عنوان جایگزینی برای بخورهای موجود مانند متیل بروماید و آلودگی بخور داده می شوند.

در صنعت فرآوری غلات فسفین برای کنترل آفات ذخیره شده مناسب خواهد بود. ازن به عنوان بخور برای از بین بردن آفات ذخیره شده دانه مانند

Tribolium castaneum ,Rhyzopertha dominica , Oryzaephilus surinamensis , Sitophilus oryzae ,Ephestia elutella به کار برده می شوند.

در جدول 1 لیست کاریرد ازن برای کنترل حشرات گزارش شده است.

مطالعات آزمایشگاهی ومیدانی تاثیر ازن را در کنترل کشش سویه های حساس به فسفین و مقاوم به فسفین مانند Silophilus zeamais ، S.oryzae ، R.dominica ،  T.castaneum گزارش می دهد.

سمیت ازن برای حشرات بسته به مرحله چرخه زندگی آن متفاوت است. به عنوان مثال لارو و شیفره نسبت به ازن حساس اند و حساسیت با افزایش سن کاهش می یابد.

طبق گزارشات اخیر ازن در سم زدایی و تخریب مایکوتوکسین هایی مانند آفلاتوکسین اسید سکالونیک ، اسید سیکلوپیازونیک ، پاتولین D اوکراتوکسین A و ZEN غیرفعال ، موثر می باشد. همانند از بین بردن آفات زمان در معرض قرارگرفتن قارچ و سپس از بین بردن سموم بستگی به عوامل مختلفی از جمله غلظت ازن، PH و میزان رطوبت توده دانه را دارد.

این می تواند به دلیل کارایی بیشتر ازن در محیط آبی در مقایسه با مرحله گازی باشد بنابراین رشد قارچ در محیط های مرطوب در مقایسه با شرایط خشک بالاتر و حرکت ازن در لایه های دانه کند تر می باشد.

از این رو رطوبت عامل مهمی است که در ازن تاثیرگذار می باشد. گزارشات حاکی از این است که استفاده از ازن گازی در مقایسه با شرایط مرطوب کارایی کمتری دارد .

درجه حرارت دانه همچنین بر اثر ازن در تخریب مایکوتوکسین ها تاثیر می گذارد.

کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات
کاربرد ازن در غلات

 

 

دیگر مقالات :

ازن چیست و چه کاربردی دارد

کاربرد ازن در خشکبار

 

 

به زودی فایل مقاله کاربرد ازن در غلات در سایت قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ArabicEnglishPersian