کاربرد ازن در خشکبار | ازن در خشکبار | مزایای ازن در خشکبار | کاربرد ازن در ضدعفونی پسته

کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد ازن در خشکبار

کاربرد گاز و آب ازن دار در خشکبار

در این مقاله به بررسی اعمال ازن به صورت آبی و گازی در کنترل بار میکروبی و از بین بردن قارچ ها و آفات حشرات در انواع خشکبار ، خرما ، میوه های خشک و پسته می پردازیم. همچنین کنترل آفات انبار ، کاهش آفلاتوکسین ، غیر فعال سازی رشد باکتری ، جلوگیری از پوسیدگی قارچی و تخریب باقی مانده مواد شیمیایی و سمی از اصلی ترین استفاده های ازن در محصولات کشاورزی در مراحل مختلف می باشد.

https://www.aparat.com/v/OGx15

آفلاتوکسین

آفلاتوکسین ها به عنوان منابع قوی خطرات سلامتی برای انسان و همچنین حیوانات شناخته می شوند که می توانند اثرات جهش زایی ، سرطان زایی و تراتوژنیک را در بدن ایجاد کنند. این مایکوتوکسین ها به طور طبیعی توسط گونه های آسپیروژیلوس به ویژه اسپیروژیلوس فلاووس و اسپیروژیلوس پراستیکس که دامنه وسیعی از غذاها و خوراک را آلوده می کند تولید می شوند. (کاربرد ازن در خشکبار)

آفلاتوکسین ها ترکیبات متابولیت قارچی ثانویه ای هستند که شامل آفلاتوکسین ب 1 ، آفلاتوکسین ب 2 ، آفلاتوکسین جی 1 و آفلاتوکسین جی 2 در طبیعت هستند و چندین فرم سنتز شده مانند آفلاتوکسین ام 1 و آفلاتوکسینن ام 2 در محصولات لبنی می باشند.

با این حال ، حداکثر میزان مجاز آفلاتوکسین در مواد غذایی در بسیاری از کشورها تنظیم شده است. پیش بینی شده است که بیش از پنج میلیارد نفر در جهان در معرض رژیم های غذایی آفلاتوکسین هستند.

همچنین اثر هم افزایی مزمن بین آفلاتوکسین و ویروس هپاتیت ب در منطقه بومی وجود دارد که در صورت قرارگرفتن در معرض هریک از عوامل به تنهایی خطر ابتلا به سرطان کبد افزایش می یابد.

منابع مختلفی از غذاهای انسانی ، محصولات کشاورزی ، میوه ها و مغزهای درختان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان ممکن است با آفلاتوکسین آلوده شوند. ذرت ، بادام زمینی ، دانه پنبه ، مغز درخت ، مغز پسته ، ادویه و سایر به عنوان متداول ترین محصولات کشاورزی با خطر آلودگی آفلاتوکسین گزارش می شوند.

بازار اصلی جهانی پسته توسط ایران تامین می شود سالانه حدود 47 درصد از ایران و 25 درصد از امریکا تامین می شود. در ایران ، پسته به عنوان یک محصول عمده در نظر گرفته می شود که تقریبا 210000 تن تولید سالانه آجیل خشک را پوشش می دهد و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی مناطق مختلفی در بخش های مرکزی ایران دارد.

گزارشات زیادی در مطبوعات در مورد وقوع طبیعی آفلاتوکسین در مغزهای پسته عرضه شده در ایران و سایر کشورها وجود دارد.

دینی و سایر همکارانش نشان دادند که 23.4 درصد نمونه پسته ایران با آفلاتوکسین ب 1 آلوده شده اند که میانگین آنها 13.1±2.18 نانوگرم بر گرم می باشد . در سایر مطالعات میزان کلی آفلاتوکسین در 28.3 درصد نمونه از پسته ایران مشاهده شده که حاوی 5.9 نانوگرم بر گرم می باشند.

کاربرد دهیدرواستیک اسید و آب ازن دار در پسته (کاربرد ازن در خشکبار)

اثر دهیدرواستیک اسید و آب ازن دار بر روی بهم فشردگی اسپیروژیلوس فلاووس و انباشتگی آفلاتوکسین ب 1 در پسته ایرانی

نکات مهم

  • دهیدرواستیک اسید در مقایسه با آب ازن دار درکاهش اسپیروژلوس در پسته ایرانی بسیار موثرتر است.
  • حداقل سطح آفلاتوکسین ب 1 کشف شده در درمان پسته با هیدرواستیک اسید (1.5 ± 0.2 میکروگرم/کیلوگرم).
  • استفاده از دهیدرواستیک اسید در صنعت پسته به منظور پیشگیری از آفلاتوکسین ب 1 توصیه می شود.

مقدمه

پیش زمینه : آفلاتوکسین ها رایج ترین ماده سمی مایکوتوکسین ها هستند که اساسا به وسیله اسپیروژیلوس فلاوس و پاراسیتیکس تولید می شوند. هدف کلی این تحقیق استفاده از دهیدروستیک اسید و آب ازن دار برای کنترل رشد اسپیروژیلوس فلاوس و انباشتگی آفلاتوکسین ب 1 در پسته های ایرانی است.

روش ها : درمان سه گروه پسته به طور جداگانه در دهیدروستیک اسید و آب ازن دار (10 میلی گرم بر لیتر) ˛ و همچنین ترکیب دهیدروستیک و آب ازن دار غوطه ور شدند. سپس هرگروه با 10*1 مترمکعب سلول اسپیروژیلوس فلاوس آلوده می شوند. همچنین آب مقطر استریل به علاوه محلول های سیکلوهگزامید به ترتیب به عنوان کنترل منفی و مثبت در نظر گرفته شدند.

تعیین خصوصیات بازدارندگی محلول با شمردن سلول های بادوام و همچنین قارچ های قابل کشت در نمونه انجام می گیرد. برای تعیین آفلاتوکسین ب 1 از تکنیک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا استفاده شد.

نتیجه : دهیدروستیک و ترکیبات گروه دهیدروستیک و آب ازن دار که هیچ رشدی در اسپیروژیلوس فلاو نشان ندادند در مقایسه با گروه های دیگر بیشترین فعالیت ضدقارچی را داشتند. بالاترین میزان آلودگی آفلاتوکسین ب 1 در کنترل نمونه های منفی (6.1±0.33میکروگرم بر کیلوگرم ) و همچنین موارد تحت درمان با آب ازن دار (0.32±6.1 میکروگرم بر کیلوگرم)مشاهده شده است.

حداقل میزان آفلاتوکسین ب 1 در درمان گروه های دهیدروستیک (0.21±1.5 میکروگرم بر کیلوگرم) و ترکیبات دهیدرواستیک و آب ازن دار (0.21±1.59 میکروگرم بر کیلوگرم) مشاهده شده است. بااین حال ، در کنترل نمونه مثبت هیچ آفلاتوکسین ب 1 یافت نشده است.

نتیجه گیری : دریافتیم که دهیدرواستیک در مقایسه با آب ازن دار فعالیت های ضدقارچی و بازدارندگی بیشتری بر پسته دارد. استفاده از دهیدرواستیک برای مواد غذایی ایران به عنوان یک بازدارنده برای جلوگیری از رشد قارچ ها و تجمع آفلاتوکسین ب 1 در مغز پسته توصیه می شود.

نتیجه

میانگین شمارش سلول زنده و مقادیرآب ازن دار پسته های تصفیه شده در جدول 1 نشان داده شده است. مشابه نمونه های کنترل مثبت ، دهیدرواستیک ، و ترکیبات دهیدرواستیک و آب ازن دار که هیچگونه رشدی در اسپیروژیلوس فلاوس نشان نداده اند و در مقایسه با سایر گروه ها بیشترین فعالیت ضدقارچی را داشتند. بااین حال ، اثر ضدقارچی کمتر نیز در نمونه های درمان شده با آب ازن دار مشاهده شده است.

در این تحقیق ، ما اثرات مهاری زیاد دهیدرواستیک و ترکیب آن با آب ازن دار در رشد آسپیروژیلوس فلاوس و تولید آفلاتوکسین ب 1 نشان داده ایم. اثرات ضدمایکوتوکسین دهیدرواستیک پیش از این توسط دوراکوی و همکارانش نشان داده شده است.

برخی از تلاش ها برای کنترل آفلاتوکسین در محصولات زراعی و آجیل های درختی گزارش شده است که یا جلوگیری از قارچ های تولیدکننده آفلاتوکسین یا سم زدایی ترکیبات آن انجام می شود.

محققان گزارش کرده اند زمانیکه مغز پسته با غلظت 9 میلی گرم بر لیتر ازن 420 دقیقه تحت درمان قرار گرفتند میزان آفلاتوکسین ب 1 و آفلاتوکسین اس به ترتیب 23 درصد و 24 درصد کاهش یافت.

در مطالعات حاضر ، کاهش  73.6 درصد در رشد آسپیروژیلوس فلاووس در درمان پسته با آب ازن دار در مقایسه با کنترل منفی کشف شده است که خواص ضدقارچی کمتری نسبت به سایر گروه های آزمایش شده مهار رشد قارچ را کامل نشان می دهد.

با این وجود ، علی رغم دهیدرواستیک ، آب ازن دار تولید آفلاتوکسین ب 1 را کاهش نمی دهد و بنابراین هیچ ترکیب موثری برای کاهش آفلاتوکسین در نمونه های پسته نداشت. نتایج ما مطابق با تحقیقات زورلوگنک و همکارانش که تاثیر آب ازن دار در کاهش اثر آب ازن دار روی قارچ های زنده بدون تاثیر در کاهش تولید آفلاتوکسین ب 1 نشان داده اند بود.

با این حال ، یافته های ما با نتایج بشیری و همکارانش که کاهش 47 درصد آفلاتوکسین ب 1 در پسته که با 4 میلی گرم بر میلی لیتر ازن درمان شده بود مطابقت نداشت.

به نظر می رسد که این تضاد ممکن است در نتیجه یک واحد کلریک اسیدی که به آب ازن دار اضافه شده است تا مقدار PH را در 5 تنظیم کند باشد.

در مطالعات اخیر زمانی که 10 میلی گرم بر میلی لیتر ازن به آب اضافه می شود PH به طور نرمال 5 و نیازی به اضافه کردن کلریک اسید نیست.

چندین مطالعه در این زمینه وجود دارند که نشان می دهد گاز ازن دار مفیدتر از آب ازن دار در کاهش آفلاتوکسین ب 1 در انجیرخشک ، فلفل قرمز و غذای طیور می باشد.

همچنین غلظت آب ازن دار و زمان در معرض قرارگرفتن دو عامل مهم هستند که می توانند اثرضدقارچی ازن در نمونه های غذا تاثیر بگذارند. اینان و همکارانش در سال 2007 بترتیب کاهش 80 درصد و 93 درصد تولید آفلاتوکسین ب 1 در فلفل قرمز بعد از 33 همچنین 66 میلی گرم ازن در مدت 60 دقیقه نشان داده اند.

به دلیل محدودیت مطالعات ما غلظت آب ازن دار 10 میلی گرم بر لیتر و زمان در معرض قرار گیری 15 دقیقه بود که در مقایسه با نتایج تحقیقاتی که توسط اینان و همکارانش انجام گرفته بود کمتر بود و این می تواند دلیل تناقض باشد.

در تحقیقات مشابه منتشرشده اخیر در سال 2016 ازن گازی برای کاهش آفلاتوکسین ب 1 و میکروارگانیسم ها در غذای طیور استفاده می شد.

نمونه ها به طور جداگانه با غلظت مداوم 2.8 و 5.3 میلی گرم بر لیتر ازن بالای 240 دقیقه درمان می شدند. کاهش قابل توجه در سطح آفلاتوکسین ب1 و جمعیت قارچی که نتایج مطالعات حاضر متضاد است نشان داده شده است.

حساسیت مایکوفلورا(Mycoflora) و آفلاتوکسین(Aflatoxin) آجیل برزیلی به درمان با ازن در ذخیره سازی (کاربرد ازون در خشکبار)

 

خلاصه

در این مقاله تاثیرات ازن در کاهش آلودگی ناشی از حضور آفلاتوکسین و همچنین بار میکروبی قارچ های سمی آسپیروژیلوس (Aspergillus) در مرحله ذخیره سازی مورد بررسی قرار گرفته است.حجم قابل توجهی از آجیل و خشکبار اگردر مرحله عرضه به بازار مصرف تحت تاثیر ازن با غلظت های مختلف (10 – 14 – 31.5 mg/l) قرار گیرند ماندگاری به مدت 180 روز از آنها انتظار می رود. تاثیر ازن بر مایکوفلورا Mycoflora  به این شرح می باشد؛ کاهش درجه حرارت و از بین بردن آفلاتوکسین.

استفاده از 31 میلی گرم بر لیتر ازن توانایی در از بین بردن آلودگی ناشی از حضور تجمعات میکروبی و قارچ هایی اعم ازاسپیروژیلوس پاراسیتیکس ، فلاو  Aspergillus flave ¸ A.parasiticus  را دارد ؛ از طرفی این عوامل امکان رشد در حضور ازن البته با غلظت کمتر(10¸14 mg/l) را دارند هرچند در روز اول دوره ذخیره سازی و کاهش میزان تجمعات میکروبی (از 4.83 به 3.5/3.3  logcfu/g ) با عدم حضور آفلاتوکسین ها در اکثر خشکبار حضور غلظتی از ازن مشاهده میشود.

مقدمه

آجیل های برزیلی در جنگل های بارانی آمازون رشد می کنند و جایگاهی شبیه به سنگی در معدن اقتصادی آمازون را در بر دارند. (Pacheco&Scussel)

آلودگی آفلاتوکسین توسط قارچ های آسپیروژیلوس (Aspergillus)که دارای آفلاتوکسیژنیک مانند: A.flavus (Freir et al…2000-Pacheo & A.nomius  (Kurtzman et al…1987- Olsen et al…) تولید می شود می تواند مشکل جدی برای این آجیل ها باشد.در اکثر آجیل ها ، رشد این قارچ در دو محل زیر پوسته آجیل و همچنین در داخل آجیل هنگامی که پوسته دچار شکستگی و یا سوراخ شدن می شود ؛ اتفاق می افتد و اگر قارچ ها سمی باشند میتواند منجر به تولید آفلاتوکسین شود.

چندین عامل محیطی  اعم از درجه حرارت ، میزان رطوبت نسبی ، و میزان منیزیم وجود دارند که بر رشد این قارچ ها و همینطور تولید آفلاتوکسین تاثیر میگذارد. (Frier et al…2000- De-Mello & Scussel¸2007).

تحقیقات انجام شده روی فندق و پسته نشان داده که میزان مطلوب دما و رطوبت برای تولید آفلاتوکسین بین 25 الی 30 درجه سانتی گراد و به ترتیب بین 97 الی 99 درصد می باشد.(Simsek et al..2002)  در مطالعاتی که در مورد آجیل های برزیلی توسط Arrus انجام شد ، شرایط مطلوب برای رشد A.flavus  را اینگونه گزارش کردند:

  • رطوبت نسبی 8.6 درصد
  • فعالیت آبی 0.91
  • رطوبت نسبی 97 درصد در 30 درجه سانتی گراد.

برای جلوگیری ، از بین بردن و یا کنترل کردن تکثیر قارچ ها و کاهش آلودگی آفلاتوکسین ، چندین روش فیزیکی و شیمیایی؛

اعم ازگرمایش ماکروویو یا استفاده از آمونیاک و ازن گزارش شده است.(Dollear et al…1968:Farag et al…2006)

ازن زنی ، بعنوان یک روش اکسیداسیون بوسیله مولکول 3 اتمی اکسیژن و یک ماده اکسیدکننده خاموش با قدرت ضدعفونی کننده بالا گزارش شده است(McKenizie et al…1997) . این ماده بصورت گاز برای مواد غذایی و همینطور بصورت محلول در آب ایفای نقش می کند.

اصلی ترین هدف استفاده از سیستم ازن در مرحله پس از برداشت به شرح ذیل است:

  • از کار انداختن سیستم رشد باکتریایی (Sharma et al…2002)
  • جلوگیری از پوسیدگی در اثر قارچ ها (Perez et al…1999:Olmez et al…2009)
  • از بین بردن سموم دفع آفات و باقی مانده شیمیایی آنها(Hwang et al…2001)

جذاب ترین ویژگی ازن این است که سریعا به اکسیژن تبدیل می شود و از خود هیچ باقی مانده ای برجای نمی گذارد.(طول عمر ازن بین 20تا 50 دقیقه می باشد).

2.بحث و نتیجه

در این تحقیق بار کلی میکروبی این قارچ های آفلاتوکسیژنیک ، مقدار رطوبت نسبی و مقدار آفلاتوکسین در مرحله ذخیره سازی این خشکبار تحت تاثیر ازن موجود در هوا بررسی شده است. طبق اطلاعات بدست آمده ، رابطه مستقیم بین اثر درمانی این گاز و کاهش بار میکروبی این قارچ ها وجود دارد که البته به میزان مصرف گاز ازن در مدت زمان ذخیره سازی بستگی دارد. (کاربرد ازن در خشکبار)

طبق اطلاعات ثبت شده ، میزان کلی بار میکروبی و آفلاتوکسین تحت تاثیر جنبه درمانی این گاز با کاهش روبرو شده که باتوجه به غلظت ازن مصرف شده و همچنین مدت زمان ذخیره سازی دچار تغییر می شود.

نتیجه گیری

سیستم ازن روشی موثر برای کاهش/کنترل بدتر شدن شرایط خشکبار و همچنین تصفیه پسماندهای سمی می باشد. با بهره گیری از 35.1 میلی گرم بر لیتر ازن در خشکبار توانایی از بین بردن قارچ ها و همینطورآفلاتوکسین را از اولین روز راه اندازی و بکارگیری ازن خواهند داشت. (ازن در خشکبار)

اطلاعات به دست آمده نشان میدهند که استفاده از سیستم ازن در ذخیره سازی می تواند باعث افزایش طول عمر مفید این خشکبار در مرحله قبل از خرید و انتقال آن به بازار مصرف شود(این خشکبار اصولا به صورت کلی به درب بلوک ها و یا در بسته بندی های بزرگ توزیع میشوند).

با بکار گیری از ازن در این کانتینرهای مخصوص حمل خشکبار می توان محصول را به دور از هرگونه آلاینده (قارچ) انتقال داد و برای مدت طولانی تری آنها را سالم نگه داشت. همچنین جمعیت قارچی بلافاصله بعد از مرحله برداشت در مراتع توسط ازن امکان پذیر است. ازن توانایی ایفای نقش در مراحل دیگر مربوط به تولید و تهیه خشکبار(مرحله قبل از توزیع-در حین بسته بندی) را دارد. (Scussel et al..2011)

در بررسی کیفیت و سلامت مواد غذایی نشان داده شده است ؛ که ممانعت از حضور آلودگی بهتر از دفع آن است ، به ویژه زمانی که آلودگی به وضعیت برجستگی رسیده که دیگر قابلیت حذف نداشته باشد.یکی دیگر از کاربردهای عملی ازن بحث تناوب در دوره مصرف آن است. علی رغم جامع بودن اطلاعات بدست آمده ، بحث ازن در محیط تولیدی آزمایشگاهی محصول ، حجم بالای خشکبار ، پردازش های کارخانه ای ، نیازمند مطالعات بیشتر در رابطه با زمان و غلظت ازن مصرفی جهت بهره برداری هر چه بیشتر از آن است.

این نکته نیز قابل توجه است که گاز O3در صورت تجزیه شدن به حالتO2 درآمده که هیچ تاثیری بر محیط نخواهد داشت. با این وجود ، این بحث نیز مطرح است که استنشاق مستقیم گاز ازن در طولانی مدت  می تواند سمی و خطرناک باشد که مدیریت  مصرف از این خطر جلوگیری میکند. این ارائه قسمتی از تحقیقات انجام شده در Federal University of Santa Catarina/SC Brazil

کاربرد ازن در کنترل آفات حشرات و قارچ های خرما (کاربرد ازن در خشکبار)

خلاصه

در این مقاله تاثیر ازن گازی و آب ازن دار بر روی فلور قارچی  و آفت حشرات ده رقم خرما بررسی شد. کاهش مداوم تعداد قارچ در 8ppm  گاز ازن اعمال شده به مدت 4 ساعت در مورد اکثر مواد و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض ازن باعث از بین رفتن همه قارچ های آلوده شد. قرار گرفتن طولانی مدت (6 ساعت) برای همه قارچ های آلوده کشنده بود.

از بین بردن آفات حشرات نیاز به دوز بالاتر ازن دارد که درصد آلودگی ازن در 30ppm برای 6 ساعت 0.00 تا 4.00 درصد و در مقایسه با 7.85 و 15.68 درصد قابل کنترل است.

آب ازن دار اعمال شده برای 2 دقیقه در دوز مشابه موثرتر از ازن گازی بوده و باعث حذف کامل قارچ ها در آفات حشرات می شود.

عملکر اسپورهای آلترناریا آلترناتا ، آسپیروژیلوس فلاووس ˛ پسیلومیسس و پنیسیلیوم سیترینوم با قرار گرفتن در معرض 6ppm ازن به مدت 4 ساعت به ترتیب 77.88 ، 81.56 ، 79.96 و 81.31 درصد کاهش می یابد.

کل مایکوتوکسین های تولید شده توسط فوزاریوم اکسیاسپوروم ، پنیسیلیوم سیترینوم و آسپیروژیلوس فلاووس به طور موثری در فرآیند ازن کاهش یافت. درصد تخم های جداشده از اوریزافیلوس سرینامنسیس و کدرا فرکاتلا ، دو نوع حشراتی که باعث آسیب دیدن میوه می شوند بعد از قرار گرفتن در 5ppm  ازن و مدت یک ساعت درصد آنها به ترتیب به 97.26 و 83.67 درصد رسید.

درمان میوه خرما در انواع مختلف با ازن باعث از بین رفتن جزئی برخی از قندهای جداگانه از برخی ارقام و کاهش درصد غلظت نسبی اجزای قند شد.(کاربرد ازن در خشکبار)

معرفی

میوه های خرما مهم ترین کالاهای صادراتی عربستان صعودی هستند. روش های سنتی تولید خرما منجر به ضررهای کمی و کیفی قابل توجهی می شود که توسط عوامل بیماری زا میکروبی ، مایکوتوکسین ها و آلودگی حشرات ایجاد می شود.

از آنجا که سطح پایین حشرات و آلودگی های قارچی می تواند به سرعت در شرایط نامناسب نگهداری گسترش یابد ، باید اقداماتی در خصوص کاهش ضایعات انجام گیرد. بنابراین نیاز به عوامل ضدمیکروبی و آفت کش های قوی و ایمن در سال های اخیر افزایش یافته است.

ازن به عنوان یک عامل ضدمیکروبی قوی علیه باکتری ، قارچ ، ویروس و آفات حشرات شناخته شده است. ازن یک اکسیدکننده قوی است که کاربردهای مفید فراوانی دارد.

ازن می تواند در غذاها به عنوان یک گاز یا به شکل محلول در آب اعمال شود.

هدف اصلی استفاده از ازن غیرفعال سازی رشد باکتری ، جلوگیری از پوسیدگی قارچی، تخریب باقی مانده مواد شیمیایی و سمی ، کنترل آفات انبار ، کاهش آفلاتوکسین از محصولات کشاورزی است. (کاربرد ازن در خشکبار)

بحث

این تحقیق اثربخشی متغیر ازن را در برابر جمعیت قارچ ها و آفات حشرات ساکن در ازمایش مواد گیاهی نشان می دهد. حساسیت قارچ های آلوده به ازن ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله روش کاربرد ، سویه میکروارگانیسم ، سطح رشد ، طبیعت و محتوای آب بافت خرما و مقدار کمی قندها باشد.

حذف کامل قارچ های آلوده به میوه پس از 6 ساعت در معرض 8ppm گاز ازن یا 2 دقیقه قرارگرفتن در همان دوز در آب حاصل شد. کیم و همکارانش در سال 1993 دریافتند که درمان با ازن (6 میلی گرم در لیتر در ثانیه برای 60 دقیقه) باعث کاهش تعداد سالمونلا ، استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس سرئوس ، پنیسیلیوم و یا آسپیروژیلوس می شود که باعث آلودگی دانه های فلفل سیاه می شوند.

تصور می شود که ازن با اکسیداسیون اجزای سلولی مانند گروه های سولفیدریل و اسیدهای آمینه آنزیم ها ، پتیدها ، پروتئین ها و اسیدهای چرب اشباع نشده و اکسیداسیون غشای سلول میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

کاهش چربی های غیراشباع نشده غشای سلولی بوسیله ازن نتیجه اختلال سلولی و نشر متعاقب محتوای سلولی بود.

تاثیر ازن در از بین بردن آفات قارچی و حشرات به نحوه استفاده ، مدت تماس ، گونه های آلوده و ارقام میوه بستگی دارد.

آب ازن دار حتی در صورت استفاده برای یک دقیقه و دو دقیقه تماس در بافت های آزمایشگاهی برای ایجاد استریلیزاسیون از ازن گازی موثرتر است. همچنین نشان داده شده که ازن توانایی از بین بردن آفات حشرات در محصولات را دارد.

از آنجا که برخی از قارچ های جداشده در این تحقیق به عنوان تولیدکننده های مایکوتوکسین شناخته شده اند ، بنابراین تعیین تاثیر قرارگرفتن در معرض ازن در تولید مایکوتوکسین ها مهم است.

برای این منظور آسپیروژیلوس فلاووس ، فوزاریوم اکسی پروم و پنیسیلیوم سیترینیوم به منظور بازیافت از مواد مورد بررسی بازیافت شده انتخاب شدند.

آسیروژیلوس فلاووس به 6ppm ازن حساس تر بود که در آن کاهش آفلاتوکسین بعد از 240 دقیقه به 90.85 درصد رسید ، در مقایسه با پنیسیلیوم سیترینیوم و فوزاریوم اکسی پروم که با دوز مشابه 180 دقیقه در معرض ازن قرارگرفتند به ترتیب با 82.88 درصد و 78.49 درصد کاهش روبرو شدند.

آسیروژیلوس فلاووس زمانیکه در معرض 6ppm ازن به مدت 120 و 180 دقیقه قرار می گیرد ، به ترتیب آفلاتوکسین جی 1 و آفلاتوکسین جی 2 نمی تواند تولید کند.

چندین مطالعه تحقیقاتی برای ارزیابی اثرات گاز ازن در کاهش سطح آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی آلوده انجام شده است.

اینان و همکارانش اظهار داشتند که قدرت اکسیدکنندگی بالای ازن باعث سم زدایی آفلاتوکسین می شود.

آنها نمونه های آلوده را در غلظت های مختلفف ازن (16 ˛ 33 ˛ 66 میلی گرم در لیتر) و زمان قرار گرفتن در معرض (30 ˛ 15 ˛7.5 دقیقه) تحت اوزوناسیون قرار داده و کاهش 80 درصد و 93 درصد محتوای آفلاتوکسین ب 1 را در فلفل قرمز ورقه ورقه شده و خرد شده پس از قرارگرفتن در معرض 33 و 66 میلی گرم در لیتر ازن به مدت 60 دقیقه مشاهده نمودند. زورلوگنچ در سال 2008 نشان داد که تخریب آفلاتوکسین ب 1 با افزایش زمان ازن زنی افزایش می یابد و ازن گازی برای کاهش آفلاتوکسین ب 1 از آب ازن دار موثرتر است ، درحالی که آب ازن دار برای کاهش در کاهش تعداد میکروب ها موثرتر است. (کابرد ازن در خشکبار)

دیگر مقالات :

کاربرد ازن در سردخانه

اکسیژن ساز چیست؟ و چگونه کار می کند

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا

برای دانلود مقاله کابرد ازن در خشکبار روی عکس زیر کلیک کنید.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

(کاربرد ازن در خشکبار)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ArabicEnglishPersian