شرکت اینوو (Inwoo) در ۶ آوریل ۱۹۹۳ تاسیس شده است که دارای ۲۵ سال سابقه می باشد. از سال ۲۰۰۶، یک چالش جدید با تلاش برای شروع دومین تجارت آماده و یک مرکز تحقیق و توسعه خصوصی ایجاد کرده ایم. ما به طور مداوم محصولات سازگار با محیط زیست را توسعه داده ایم که منجر به صنعت محیط زیست می‌شود.

ما صنعت محیط زیست را به عنوان یک شرکت تخصصی برای شرکت ها به محیط زیستی که در راستای توسعه مواد محیطی بومی شده مانند ازن ژنراتور هایی کم مصرف و فیبر تبادل یونی را از طریق تحقیق و تلاش در مورد ارزش آینده و آنچه بهتر از امروز است، هدایت کرده ایم .

ما یک شرکت دوستانه در کنار شما خواهیم بود تا ارزش و رشد پایدار ایجاد کنیم. ما، شرکت اینوو به طور مداوم در تلاش خواهیم بود تا انتظار شما را برآورده کنیم.