آرکا ازن 1

 

مشخصات و امکانات دستگاه 

میزان تولید ازن حداکثر میزان تولید غلظت ازن تولیدی دبی گاز ورودی خروجی قابل تنظیم منبع گاز  کمپرسور هوا نوع جریان گاز برق مصرفی
50 گرم بر ساعت 65 گرم بر ساعت 25-5 درصد وزنی 0/1 تا 25 لیتر بر دقیقه 0-100% اکسیژن و کمپروسور هوای خشک دارد 0.1-10 دور در دقیقه

900 کیلو وات

تک فاز: 220 وات

فرکانس: 50-60H

 

- استفاده از تکنولوژی corona discharging تولید ازن

- استفاده از تکنولوژی micro Cop و Corona Discharging افزایش راندمان تولید

- ماژول الکترود تولید ازن هوا خنک صنعتی

- ماژول الکترود تولید ازن آب خنک صنعتی با دبی 5 لیتر بر دقیقه