کمپرسور بدون روغن oil free

 

 

کمپرسوربدون روغن اویل فری

فشرده سازی هوا در کمپرسور باد اویل فری بدون نیاز به روغن و هر گونه آلودگی می باشد. سرعت روتور در کمپرسور صنعتی اویل فری نسبت به کمپرسورهای با روغن سرعت بیشتری دارد. روتور قطعه ای متحرک در سیستم الکترومغناطیسی در موتور الکترونیکی دستگاه است. می توان از مواد غیر فلزی در روتور کمپرسور باد اویل فری استفاده نمود. دمای هوای خروجی فشرده شده در کمپرسور باد اویل فری بالا است. اکثر گازها را می توان با کمپرسور باد هوای خشک فشرده کرد.

در کمپرسور باد اویل فری برای خنک کردن کمپرسور از هوا استفاده می شود. در ورودی و خروجی کمپرسور بدون روغن برای جلوگیری از به وجود آمدن سر و صدای زیاد از صدا خفه کن یا فیلتر هوا استفاده شده است.

کمپرسورهای بدون روغن اسکرو اویل فری از سایز ۴۵ کیلو وات به بالا بصورت ۲ مرحله ای اسکرو ساخته می شوند و برای سایز های ۱۵ تا ۳۷ کیلو وات بصورت water inject تولید می شوند در سایز های کمتر از ۱ متر استفاده از کمپرسورهای بدون روغن پیستونی معمول می شود