مزایای ازن برای دامداری

• تولید شیر بهبود یافته به دلیل آب آشامیدنی تمیز ( حذف باکتری ها و مزه های بد از مواد معدنی )

• ضدعفونی محیطی از پستان ها ، پاهای عقب ، تجهیزات شیر دوشی و تجهیزات تغذیه ای

• پاکسازی در محل (CIP)

• از بین بردن بو و باکتری های موجود در هوا 

• تعداد مگس ها (حشرات) ، بیماری ها و میزان مرگ و میر را کاهش می دهد.

• تاثیر ورم پستان محیطی را کاهش می دهد

• تصفیه فاضلاب برای کاهش عوامل بیماری زا و بو 

مزایای ازن برای کارخانه فرآوری لبنیات:

• پاکسازی در محل (CIP)

• کاهش سریع باکتری های موجود در هوا

• در برابر باکتری های روی سطوح موثر است

• کاهش هجوم حشرات

• کاهش کپک (قالب) ، در نتیجه کاهش هزینه کار و بازده بیشتر

• تصفیه فاضلاب برای کاهش عوامل بیماری زا و بو