فرآوری و ذخیره سازی مواد غذایی

ازن یک روش اثبات شده و قدرتمند برای از بین بردن میکرو ارگانیسم ها ، به طور موثر و سریع در كشتن ویروس ها و باکتری ها از جمله اشرشیاکلی و لیستریا است. این می تواند برای کنترل رشد بیولوژیکی موجودات ناخواسته در محصولات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع فرآوری مواد غذایی استفاده شود.

 

 

مزایای ازن در فرآوری و ذخیره مواد غذایی:

• ماندگاری طولانی تر 

• بازدهی آب و انرژی 

• هزینه کمتر در دفع فاضلاب

• کنترل میکروبیولوژیکی و بوی هوا

• حذف اتیلن

• تایید شده توسط وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو آمریکا ، توسط سازمان ملی مواد آلی ( ارگانیک) پشتیبانی می شود.

• سازگار با محیط زیست

• قدرت میکروب کشی آن 3000 برابر قوی تر از کلر است 

• هیچ باقی مانده شیمیایی مضری که نیاز به آبکشی نهایی دارد ندارد.

* از بین بردن فوری پاتوژن

 سالمونلا انتریتیدیس

 اشرشیاکلی

لیستریا مونوسیتوژنز

شیگلا دیسنتری

 میکرو کوکوس اورئوس

     مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

   باسیلوس آنتراسیس

استرپتوکوک

کپک (قالب):

        بوتریتیس

        ریزوپوس

        پنی سیلیم

آسپرژیلوس