دیفیوزر جگر آلماندیفیوزر یک وسیله هوادهی عمقی میباشد و به اشکال دیسکی،لوله ای،صفحه ای تولید میشود و جهت انتقال هوا و اکسیژن به فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد.
دیفیوزرهاعموما از غشا های لاستیکی یا عناصر سرامیکی برای ایجاد حباب های ریز یا درشت استفاده می کند.