تصفیه آب آشامیدنى و معدنی

بیش از 280 کارخانه تصفیه آب اصلی در ایالات متحده وجود دارد که استفاده از ازن را در فرآیندهای خود گنجانیده اند. تصفیه آب آشامیدنی با ازن باعث از بین رفتن یا غیر فعال کردن هرگونه میکرو ارگانیسم های بیماری زا از جمله ویروس ها ، باکتری ها و انگل ها می شود و اثر مواد غیر آلی موجود در سیستم های آب به دلیل آلودگی را از بین می برد. استعمال ازن همچنین ترکیبات آلی طبیعی مانند اسید هیومیک و متابولیت های جلبک را کاهش می دهد. آب های سطحی از جمله دریاچه ها و رودخانه ها ، معمولا حاوی سطوح بالاتر میکرو ارگانیسم ها هستند. بنابراین ، آنها بیشتر از آبهای زیرزمینی مستعد آلودگی هستند و به روش های درمانی نظامندی نیاز دارند.

کلرامین:

.کلر و آمونیاک برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند، این ترکیبات برای تشکیل یک ترکیب سه جزئی به نام کلرامین هستند که توسط فیلترهای GAC معمولی یا بلوک های آب کربن حذف نمی شوند.

برای حذف این کلرامین حداقل 15 دقیقه زمان تماس با فیلتر کربن کاتالیزوری ( 15 دقیقه با سرعت قطره ای ) نیاز دارد.

این به این معناست که حتی اگر قبل از مصرف ذرات آب خود را فیلتر کنید ، هنوز هم حاوی کلر به شکل کلرامین است.

کلرامین هنوز هم با محتوای گیاخاک واکنش نشان می دهد تا THM ( یک نمونه سالم ) بسازد.

مزایای ازن برای تصفیه آب آشامیدنی:

• به دلیل کاهش استفاده از مواد شیمیایی ، هیچگونه از فرآورده های جانبی برای سلامتی و محیط زیست در معرض خطر قرار ندارند.

• مقادیر کمتر و زمان واکنش کمتری نسبت به مواد شیمیایی مانند کلر مورد نیاز است.

• عدم حساسیت به PH

• صرفا از انرژی و اکسیزن / هوا تولید شده ، پس از واکنش به اکسیژن باز می گردد.

• کاهش مصرف انرژی 

• از بین بردن رنگ و بو

• طعم و بوی طبیعی آن حفظ می شود

• ضدعفونی یعنی کشتن میکرو ارگانیسم ها ( انگل ژیاردیا ، غیر فعال کردن ویروس، حذف ویروس کریپتوسپوریدیا و سایر آلودگی ها)

• عدم تشکیل هالوفرم

• تقویت روند لخته سازی / انعقاد، جداسازی

• قوی ترین اکسید کننده ( آهن و منگنز برای تصفیه موثر) ( گوگرد هیدروژن یا سایر ترکیبات مبتنی بر گوگرد)

• کاهش سموم دفع آفات ، بقایای دارویی و سایر آلودگی های جزئی

 

• دفع مواد آلی و معدنی 

• شستشو پت و درب پت