ازن در تصفیه فاضلاب

ازن به از بین بردن مواد مضر ، رنگ ، بو و میکرو ارگانیسم ها به طور مستقیم و بدون تولید فرآورده های مضر یا ایجاد باقی مانده کمک می کند. ازن همچنین به از بین بردن کشش ، فنل ، سیانید و تغییر رنگ فاضلاب کمک می کند. شناورسازی ازن حل شده پیشرفت جدیدی است که باعث می شود سیستم های شناور سازی هوای محلول و سیستم های گداختگی گاز محلول برای تصفیه فاضلاب کارآمدتر شوند.

مزایای ازن در تصفیه فاضلاب:

• کارآمدتر از کلر در از بین بردن ویروس ها و باکتری ها 

• استفاده از زمان تماس کوتاه

• هیچونه رسوب مضری که نیاز به از بین بردن بعد از استفاده از ازن است را ندارد زیرا ازن به سرعت تجزیه می شود.

• رشد مجدد میکرو ارگانیسم ها به جز موارد محافظت شده توسط ذرات موجود در جریان فاضلاب وجود ندارد

• در محل تولید می شود و بنابراین مشکلات ایمنی کمتری در رابطه با حمل و نقل و مدیریت آن وجود دارد.

• غلظت اکسیژن محلول پساب را بالا می برد.

• می تواند نیاز به انجام مجدد هوادهی را از بین ببرد و همچنین سطح اکسیژن محلول را در جریان دریافت بالا ببرد.

• تمیز ، ایمن و قابل اطمینان ، فضای کمتری و تجهیزات کمتری را نسبت به بسیاری از سیستم های تصفیه و خیره سازی مواد شیمیایی به خود اختصاص می دهد.

• با از بین بردن هزینه های جاری شیمیایی موجب صرفه جویی در هزینه می شود.

• کلیه باکتری ها را بدون ترجیح یک نوع ارگانیسم از بین می برد. ازن همچنین مقداری CoDو ، BoD و بسیاری دیگر از آلودگی های موجود در جریان فاضلاب را از بین می برد.

• تصفیه پس از ضدعفونی ازن ضروری نخواهد بود

• تعداد کمتری از فرآورده های فرعی ثانویه مانند تری هالمتون ها با استفاده از ازن تشکیل می شوند. با این حال با ازبین بردن یا کاهش قابل توجهی از پیش سازهای موجود در آب خام که برای تشکیل تری هالمتون ها موثر است ، ازن موثرتر است.

• اکسیداسیون ترکیبات ایجاد کننده بو در آب نیز ممکن است یک اثر ثانویه ازن در استفاده در فاضلاب باشد.

• کنترل بو ممکن است در طی فرآیند ضدعفونی به پایان برسد

• با حذف ریز آلاینده ها ، نیاز به افزودن فرآیندها در جریان تصفیه با دستورات آینده از بین می رود.

 

 

قبل و بعد از تست تزریق گاز ازن