آبزی پروری و شيلات

ازن به دلیل مزایای بی شماری که نسبت به روش های سنتی تصفیه آب دارد، به طور فزاینده ای در آبزی پروری و شيلات مورد استفاده قرار می گیرد. ضدعفونی کردن آب در حال جریان برای حفظ سلامت ماهی ها ضروری است. ازن ضدعفونی موثر را بدون تولید فرآورده های مضر یا مواد شیمیایی باقی مانده فراهم می کند.

 

 

 

مزایای ازن در آبزی پروری و شيلات :

• کاهش مصرف آب

• نرخ رشد سریع تر 

• کاهش بیماری های ناشی از آب و جلوگيرى از شيوع آن 

• استاندارد بالاتر از کنترل محیطی

• مکمل سایر مراحل درمانی است

• ذخيره سازى غذاهاى دريايى زنده 

• ذخيره سازى ماهى تازه بوسيله يخ ازن دار 

• مداخله ضد ميكروبى در دستگاه هاى فيله و برش فيله ، چاقو

• كنترل بو دراتاق هاى لاشه و ساير مناطق فرآورى

• حفظ ايمنى كارگران و در عين حال بهبود كيفيت هوا در محيط داخلى و خارجى 

• ضد عفونى آب در حال جريان براى حفظ سلامت ماهى ها 

• آب برگشتى را ضد عفونى ميكند 

• دفع نيتروژن نيتريت ( ماده اى سمى براى ماهى ها ) 

• حذف بوى بد ناشى از تجزيه ضايعات آبزيان 

• كاهش بار ميكروبى در صورت خروج آب از سيستم ( جهت حفظ محيط زيست ) 

• افزايش اكسيژن محلول در آب